FASKOo firmie
zespół
zakres usług
kontakt
mail

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "Fasko" spółka z o. o. jest firmą wyspecjalizowaną w wykonywaniu wycen nieruchomości i przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń. Wykonujemy również inwentaryzacje budowlane, przeglądy techniczne budynków, sporządzamy dokumenty niezbędne do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali. Efektem prac jest kilka tysięcy opracowań od pojedynczych obiektów po majątek dużych przedsiębiorstw Skupiamy zespół Rzeczoznawców Majątkowych, aplikantów oraz inżynierów budownictwa. Pracownicy firmy i osoby współpracujące posiadają przewidziane przepisami uprawnienia do wykonywania powierzonych zleceń, są członkami Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych oraz posiadają wymagane przepisami ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

PUP "FASKO" sp. z o.o. 80-438 Gdańsk, ul. Wallenroda 8/1, tel/fax 058 344-33-08